JLPT PDF Trüki E-mail

JLPT


the Japanese Language Proficiency Test

Jaapani keele taseme eksam

日本語能力試験


Nihon-go no Noryouku Shiken

 

Üldinformatsioon

JLPT — on maailmas ainulaadne ametlik eksam jaapani keele taseme määramiseks, mis annab Teile võimaluse oma võimed proovile panna ning tuleviku persperktiive avastada. Eksamil osalemiseks ei ole vanuse- ja hariduse piirangud. Ainukeseks tingimuseks on, et jaapani keel ei oleks teie emakeel.
Jaapani Fond (The Japan Foundation) viib eksami läbi igal aastal samal päeval mitmetes maailma riikides (tavaliselt detsembri esimesel pühapäeval).
JLPT eksami eduka sooritamise juhul saab taotleja rahvusvahelise sertifikaadi, mi
da aktsepteerib enamus Jaapani organisaatsioone, välja arvatud haridusasutused, kus alates 2003 aastast nõutakse spetsialiseeritud eksami sooritamist Nihon Ryuugaku Shiken.

Eksamil on neli raskusastet ning taotleja valib sobiva oma võimete järgi.

Neljas JLPT tase on kõige kergem ning nõuab vähema koguse sõnavara ühikute teadmist, oskust kirjutada ja lugeda lihtlauseid, samas kui esimene JLPT tase eeldab keele vaba valdamise oskust.

Jaapani keele taseme eksami sisu

 Sõltumatult jaapani keele eksami tasemest koosneb eksam ise kolmest osast:

  • sõnavara ja hieroglüüfid

  • kuulamine ja arusaamine

  • lugemine ja arusaamine - grammatika.

 Punktide kogus on määratud, erineb vaid aeg, mida antakse iga osa sooritamise jaoks.

Sõnavara ja hieroglüüfid

 Antud osa sisaldab 35-45 küsimust, eksami sooritaja peab määrama õige hieroglüüfi, valima vastava kirjutamisviisi kas katakana'ga või hiragana'ga ning valima parima lausesse sobiva sõna.

Kuulamine ja arusaamine

 Koosneb kahest osast:

  • 1.osa — eksami sooritaja peab valima iga küsimuse kohta ühe pildi neljast pakutust, kasutades eelnevalt eksamil kuulatud dialoogist pärinevat informatsiooni.

  • 2.osa — nagu esimene osa, ainus erinevus on, et pildid puuduvad ja eksamineeritav valib vastused dialoogiga koos kuulatud variantide hulgast.

 Linti mängitakse ette ühekordselt ning eelnevate küsimuste juurde tagasi ei minda.

L
ugemine ja arusaamine — grammatika  

Sisaldab 20 — 30 küsimust jaapani keele grammatikast ning küsimusi, mis põhinevad lausetest ja tekstist arusaamisel. Siia kuuluvad ülesanded, kus tuleb täita lüngad dialoogis või vastata teksti sisuga seotud küsimustele.

Jaapani keele taseme eksami ajalised piirangud

Eksami üldaeg ning aja jaotus iga osa jaoks:

JLPT
tase

sõnavara ja
hieroglüüfid

kuulamine ja
arusaamine

lugemine ja
arusaamine

kokku

4

25 min

25 min

50 min

100 min

3

35 min

35 min

70 min

140 min

2

35 min

40 min

70 min

145 min

1

45 min

45 min

90 min

180 min Iga osa algab ning lõpeb üheaegselt kogu grupi jaoks. Ennetähtaegne üleminek järgmisele osale ei ole lubatud.

Eestis kahjuks puudub Jaapani keele eksaminatsiooni keskus, kuid lähim asub Helsingis
. Täpsema informatsiooni saate meilt.

JLPT eksami taseme nõuded

Tase

Hieroglüüfid

Sõnavara

Kelle õppimise tunnid

Miinimum

4

100

800

150

60%

3

300

1500

300

60%

2

1000

6000

600

60%

1

2000

10000

900

70%Muudatused JLPT eksamilAlates 2009.a. jõustuvad Jaapani keele taseme eksami muudatused. Alates 2009.a. toimub
eksam 2 korda aastas — juulis ning detsembris. Suvine eksam on ette nähtud 1. ja 2. taseme taotlejatele ning korraldatakse piiratud kohtades, mitte igal pool nagu talvist eksamit.

Alates 2010.a. jõustuvad ka eksami sisulised muudatused, nimelt:

1. Kõigepealt kontrolitakse taotlejate kommunikatiivseid oskuseid.

2. Muutub ka eskami tasemete astendus — 5 taset 4 asemel. Vanad ja harjumuspärased nimetused nagu 1.kyu, 2.kyu asendatakse nimetustega N1, N2, N3, N4, N5.

Esimene täht N on sõnalt Nihongo. Vahetase N3 kehtestatakse 2. ja 3. taseme suure erinevuse tõttu.

Tasemete uus gradatsioon:

N1

Vastab vana 1.kyu tasemele, kuid kõrgemate nõudmistega

N2

Vastab vana 2.kyu tasemele

N3

Vastab tasemele 2. ja 3. kyu vahel

N4

Vastab vana 3.kyu tasemele

N5

Vastab vana 4.kyu tasemele

3. Nüüd on Jaapani keele taseme eksam jagatud kaheks osaks vana kolme asemel:

- Lugemisoskuste määramine, mis sisaldab hieroglüüfide teadmist, sõnavara, grammatika ja tekstide arusaamist;

- Audeerimine — jaapani keele tajumise oskuse määramine kuuldu vastuvõtu järgi;

4. Kehtestatakse uus kriteerium — "ma oskan", taotleja kehtestab selle ise suhtes, mida ta jaapani keeles oskab.

5. Jaapani keele taseme eksami ühtsustamine keerulisuse mõttes. Nüüdsest koostatakse eksam iga kord samal keerulisuse tasemel.

Samuti on muudetud
ka eelnevate eksamite materjalide avaldamise poliitikat. Varasemalt oli võimalik omandada eelmiste aastate eksamite materjale, nüüdsest aga avaldatakse ainult eksami ülesannete näidiseid ja informatsiooni eksamite nõuete kohta. Täielikke eksami tekste enam ei avaldata.Uue testimissüsteemi käikulaskmiseni on võimalikud ka lisamuudatused.Committee for Revision of the Japanese-Language Proficiency Test
www.jlpt.jp